Záväzná prihláška na denný break dance tábor so Školou Breaku

Po vyplnení a odoslaní prihlášky Vám zašleme potvrdenie a platobné údaje najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že Vám nebude doručený email, neváhajte nás kontaktovať.

TERMÍN

6.7.2020 až 10.7.2020 - Centrum Rodiny Dúbravka, Bazovského 1808/6, 841 01 Dúbravka
27.7.2020 až 31.7.2020 - Centrum Rodiny Dúbravka, Bazovského 1808/6, 841 01 Dúbravka
(poznámka 1: Ak prihlasujete viac detí, je potrebné prihlásiť každé dieťa samostatne)

ÚDAJE DIEŤAŤA


ÁnoNie

ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Súhlasím sobchodnými podmienkami *
Súhlasím so spracovanímosobných údajov *

Vyplnením a odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete s povinnosťou platby.